Ledigkungörelse 2023

Ledigkungörelse 2023

Forskningsanslag för år 2023 Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2023.Fondens ändamål är att stödja klinisk patientnära forskning. Med klinisk patientnära forskning avses forskning eller studier på patienter, forskningspersoner eller...

läs mer
Gåva till Lions Forskningsfond Skåne

Gåva till Lions Forskningsfond Skåne

Lions Forskningsfond Skåne är tacksam mottagare av ett jättefint bidrag till medicinsk forskning från Macka Träffen i Vollsjö. På årets träff fick fondens ordförande Tomas Persson ta emot ett bidrag på 10 000 kr på motorträffen den 18 september 2022. Pengarna kommer...

läs mer
Lågproteinkost vid PKU (Fenylketonuri)

Lågproteinkost vid PKU (Fenylketonuri)

Lågproteinkost vid PKU PKU (Fenylketonuri) är en ovanlig medfödd ämnesomsättningssjukdom med en incidens i Sverige på ca 1:14 000 nyfödda barn. Orsaken till tillståndet är brist på det enzym som ska bryta ner aminosyran fenylalanin. Utan upptäckt och behandling...

läs mer
Utveckling av diagnostisk App

Utveckling av diagnostisk App

Utveckling av diagnostisk App för diagnostik av progredierande keratoconus och en randomiserad behandlingsstudie med corneal crosslinking (CXL)  Innan man kan behandla med CXL (corneal crosslinking) så måste man diagnosticera att sjukdomen är aktiv, dvs att sjukdomen...

läs mer
Retinala tillstånd hos prematura barn

Retinala tillstånd hos prematura barn

Retinala tillstånd hos prematura barn  Att födas för tidigt innebär en risk för hjärnskador med påverkan på synbanorna i hjärnan. Det leder till synfältsskador och ofta stora syntolkningsproblem med svårigheter att orientera sig, känna igen ansikten och former och...

läs mer
Utdelningen av anslag 2022

Utdelningen av anslag 2022

Anslag för 2022 är utdelade av Lions Forskningsfond Skåne. Utdelningen ägde rum på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Det var första utdelning efter pandemin och sammanslagning till större distrikt. Ungefär 50 personer hade samlats för att höra forskarna berätta om sina...

läs mer
Brukarstyrd inläggning

Brukarstyrd inläggning

Brukarstyrd inläggning för ungdomar med självskadebeteende: "En trygg plats där jag har kunnat få komma och landa." Självskadebeteende och suicidförsök skapar stort lidande och är en vanlig dödsorsak bland ungdomar som mår psykiskt dåligt. Brukarstyrd inläggning (BI)...

läs mer
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This