Välkommen till Lions Forskningsfond Skåne

Donation

Donation

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE har fått en stor donation på hela 500.000:-.Pressrelease 2019-03-20 LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE har fått en stor donation på hela 500.000:-. Det är ett dödsbo som via en efterlevande har donerat summan med en önskan om att medlen skall...

läs mer
Utvärdering av inkomna ansökningar

Utvärdering av inkomna ansökningar

Utvärdering av inkomna ansökningar Tack för alla ansökningar. Nu har ansöknings-tiden inför årets utdelning gått ut. Vi arbetar för högtryck med utvärdiringar av alla intressanta ansökningar. Fonden räknar med att även i år dela ut 1 000 000 kr till patientnära...

läs mer
Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården med fokus på första tiden efter förlossningen: strategier för 2000-talet baserade på förstagångsföräldrars behov Att bli förälder innebär en stor omställning i livet och tidigare forskning visar att nyblivna föräldrar önskar att...

läs mer
När hjärtat stannar!

När hjärtat stannar!

När hjärtat stannar! - Samhällets kunskap om och inställning till hjärt-lungräddning Bildkälla: Perkins, et al. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation; 95:81–99. Kedjan som räddar liv eller på engelska;...

läs mer
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This