Epipol

Epipol

Blodprovsbaserat screeningtest för kolorektalcancer, Epipol  Tjock och ändtarmscancer är den tredje vanligaste maligna sjukdomen i Sverige och den andra vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen. Det är välkänt att polyper i tjock och ändtarm är förstadium...
ACUTE äldre

ACUTE äldre

ACUTE äldre, populärvetenskaplig sammanfattning Med stöd av bla Lions Forskningsfond Skåne  Äldre personer som vårdas för akuta kirurgiska sjukdomar har ökad risk för komplikationer och död både jämfört med yngre patienter men även jämfört med äldre personer som...
Bättre Diabetesdiagnostik

Bättre Diabetesdiagnostik

Bättre diabetesdiagnostik för barn Sverige har efter Finland den högsta incidensen av barn som insjuknar i Typ 1 diabetes (autoimmun diabetes) i världen, incidensen har mer än dubblerats på 20 år.  Orsaken till varför man insjuknar i diabetes, och varför det har...
Projekt ”Hallon”

Projekt ”Hallon”

Kort redogörelse för projekt ”Hallon”. Då en undersökning av hjärnan görs efter döden söker man spår av sjukdom och andra avvikelser som kan förklara sjukdomsförloppet, speciella symptom eller ge en förklaring till själva dödsfallet. Ofta finns neuropatologen...
Återinläggning och sena dödsfall bland sepsisöverlevare

Återinläggning och sena dödsfall bland sepsisöverlevare

Återinläggning och sena dödsfall bland sepsisöverlevare, vilka drabbas och hur kan det undvikas. Projektet finansieras bla av Lions Forskningsfond Skåne  I korthet handlar forskningsprojektet om att identifiera de patienter som riskerar att drabbas av långtidseffekter...
Translate »

Pin It on Pinterest