Återinläggning och sena dödsfall bland sepsisöverlevare, vilka drabbas och hur kan det undvikas.

Projektet finansieras bla av Lions Forskningsfond Skåne

 I korthet handlar forskningsprojektet om att identifiera de patienter som riskerar att drabbas av långtidseffekter av sepsis. När patienter med störst risk att drabbas är identifierade kan åtgärder vidtas för att minska långtidseffekterna.

 Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår då kroppens eget immunsvar på en infektion orsakar skada på kroppen. Sepsis ett stort hälsoproblem som drabbar många, det uppskattas finnas 38 miljoner sepsisöverlevare i världen. På senare år har man uppmärksammat att många sepsisöverlevare drabbas av långtidseffekter. Långtidseffekterna är bland annat återinsjuknande i sepsis, hjärt- och kärlsjukdom, dödsfall i efterförloppet, försämrad livskvalitet och återinläggningar på sjukhus. 

I detta forskningsprojekt kommer patientgrupper med risk för återinläggningar och dödsfall efter sepsis att identifieras. Information om vem som drabbas av dessa långtidseffekter kan användas för anpassad uppföljning av sepsisöverlevare, vilket idag saknas. Uppföljning skulle kunna vara åtgärder såsom stöd, förbättrad uppmärksamhet på om individen drabbas av andra sjukdomar och tidig behandling av sådana. Förhoppningen är vi ska kunna minska långtidseffekterna av sepsis.  

Dr Lisa Mellhammar

Infektionsspecialist SUS Lund

Translate »

Pin It on Pinterest