Lewy Body dementia och sväljningssvårigheter

Lewy Body dementia och sväljningssvårigheter

Victoria Larsson och undertecknad fick 2016 forskningsmedel för att genomföra en av delstudierna till Victorias avhandling. Hon disputerade i september 2018 med avhandlingen ”Living with Lewy body dementia”. Sjukdomen är inte botbar och leder till förtidig död men man...
Translate »

Pin It on Pinterest