Patientnära forskning

Vetenskaplig studie på Hälsocentralen Sankt Hans.

Studiens namn: 10 recept i timmen. Gruppbehandling vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept i primärvården.

Den som har någon av diagnoserna högt blodtryck eller åldersdiabetes registrerade i vårt journalsystem sedan vårt öppnande (2009-10-09) och fram till 2010-10-30 fick  hemsänt ett brev och tillfrågas om att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt och helt frivilligt.

Läs mer via Patientnära forskning – Hälsocentralen Sankt Hans.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This