Ledigkungörelse 2023

Ledigkungörelse 2023

Forskningsanslag för år 2023 Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2023.Fondens ändamål är att stödja klinisk patientnära forskning. Med klinisk patientnära forskning avses forskning eller studier på patienter, forskningspersoner eller...
Gåva till Lions Forskningsfond Skåne

Gåva till Lions Forskningsfond Skåne

Lions Forskningsfond Skåne är tacksam mottagare av ett jättefint bidrag till medicinsk forskning från Macka Träffen i Vollsjö. På årets träff fick fondens ordförande Tomas Persson ta emot ett bidrag på 10 000 kr på motorträffen den 18 september 2022. Pengarna kommer...

Fyraårig uppföljning av mjölksyramätning vid förlossningar

Fyraårig uppföljning av mjölksyramätning vid förlossningar. Jag är oerhört tacksam för att vi har fått stöd av Lions Forskningsfond Skåne för att kunna bedriva vår forskning! Jag heter Linda Iorizzo och arbetar som forskare och överläkare på förlossningen/prenatal/BB...
Lågproteinkost vid PKU (Fenylketonuri)

Lågproteinkost vid PKU (Fenylketonuri)

Lågproteinkost vid PKU PKU (Fenylketonuri) är en ovanlig medfödd ämnesomsättningssjukdom med en incidens i Sverige på ca 1:14 000 nyfödda barn. Orsaken till tillståndet är brist på det enzym som ska bryta ner aminosyran fenylalanin. Utan upptäckt och behandling...
Utveckling av diagnostisk App

Utveckling av diagnostisk App

Utveckling av diagnostisk App för diagnostik av progredierande keratoconus och en randomiserad behandlingsstudie med corneal crosslinking (CXL)  Innan man kan behandla med CXL (corneal crosslinking) så måste man diagnosticera att sjukdomen är aktiv, dvs att sjukdomen...
Retinala tillstånd hos prematura barn

Retinala tillstånd hos prematura barn

Retinala tillstånd hos prematura barn  Att födas för tidigt innebär en risk för hjärnskador med påverkan på synbanorna i hjärnan. Det leder till synfältsskador och ofta stora syntolkningsproblem med svårigheter att orientera sig, känna igen ansikten och former och...
Translate »

Pin It on Pinterest