2019 års forskaranslag delades ut på Barsebäck Resort den 21 september

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE har delat ut årets anslag till välmeriterade forskare och angelägna projekt.

Främre raden:
Tomas Persson, ordförande LFFS, Ola Andersson, Kristina Lång, Christel Wihlborg, Charlotta Nilsson, Rozita Torkpoor, Ola Ohlsson, Forskningsrådet LFFS
Rad 2:
Matti Cervin, Catharina Hagerling, Jonatan Dereke, Charlotte Castor, Elisabet Londos

Längst bak:

Daniel Agardh, Klas Sjöberg


Lions Forskningsfond Skåne delade i år ut totalt 1 miljon till följande 10 forskningsprojekt;

Kristina Lång

Bröstcancer, mammografi

Catharina Hagerling

Hjärntumörer hos barn

Charlotta Nilsson och Jonatan Dereke

Graviditetsdiabetes – betydelsen för barnet senare i livet

Matti Cervin

Ångest och tvång hos unga

Ola Andersson

Avnavling och återupplivning av nyfödda

Klas Sjöberg

Ofrivillig viktförändring vid Parkinson

Daniel Agardh

Förebyggande av glutenallergier hos små barn

Rozita Torkpoor och Elisabet Londos

Kognitiv utredning genom tolk

Irén Tiberg (ej på bild)

App/e-hälsa, diabetes 1 för tonåringar

Peter Höglund (ej på bild)

Stroke vid användning av Waran och liknande medicin

 

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNES huvudsakliga ändamål är:
– att genom bidrag från Skånes Lionklubbar, från allmänheten och från
  företag i form av gåvor, donationer och testamenten insamla medel
  till medicinsk forskning inom Skåne.
– att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning
  inom Skånes sjukhus och vårdinrättningar med speciell fokus på
  Barn/Ungdom och Äldre.

Allt arbete inom LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE sker ideellt vilket innebär
att omkostnaderna ligger på väldigt låga 2,5%. Av varje skänkt 1.000-lapp kommer minst 975:- fram till olika forskare i Skåne.

Gör skillnad! Donera till Lions Forskningsfond Skåne och bidra till patientnära forskning.

Fondens ändamål och syfte

  • att genom bidrag från Lionklubbar och donationer från företag och allmänheten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne.
  • att företrädesvis stödja “patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas till nytta för patienten
  • att ge forskningsanslag till områden som en medicinsk expertgrupp inom Region Skåne och Stiftelsens styrelse bedömer angelägna

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This