Jämförande studie av antibiotika

Jämförande studie av antibiotika

Randomiserad kontrollerad klinisk prövning för att jämföra behandling med kloxacillin mot bensylpenicillin vid bakteriemi orsakad av penicillinkänsliga Staphylococcus aureus  Staphylococcus aureus (S. aureus) är en vanligt förekommande bakterie på huden men kan också...
Translate »

Pin It on Pinterest