En stor studie bekräftar att mängden gluten sannolikt inverkar på risken att utveckla celiaki. I den nya långtidsstudien från Lunds universitet ingår barn från flera länder

– Det finns i studien en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen får i sig och risken att utveckla celiaki eller förstadium till celiaki. Detta bekräftar våra tidigare fynd gjorda på svenska barn, berättar Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö samt ansvarig för studien.

Studien har fått anslag via Lions Forskningsfond Skåne år 2019 och 2020.

Vill du veta mer så finns artikeln här  https://www.vetenskaphalsa.se/samband-mellan-glutenmangd-och-risk-for-celiaki/

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This