Satsa på patientnära forskning och utbildning

När Karolinska Institutet grundades år 1810 fanns det gott om motståndare till en medicinsk fakultet i huvudstaden. Det gällde för dåtidens vetenskapsmän (fortfarande saknades vetenskapskvinnor) att övertyga så väl Kungen och riksdagen som det akademiska etablissemanget. Det som gjorde att ödesvågen ändå tippade över till det nya lärosätets fördel var det stora behovet av utbildade läkare och reformer inom sjukvården.

Läs mer Satsa på patientnära forskning och utbildning – Organisation – Karolinska Institutet.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This