Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe)

Glutenintolerans (även kallad celiaki) är delvis ärftlig och orsakas av en kronisk inflammation i tunntarmen efter intag av gluten. Celiaki går att behandla, men inte att bota. Behandlingen innebär livslång glutenfri kost. Hittills har inga metoder kunnat förhindra uppkomsten av celiaki hos de som bär på ärftlig risk för sjukdomen.

Målet med Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) är att undersöka om probiotika (2 sorter av laktobaciller) givet i kosten till barn mellan 4 månader och 3 års ålder kan förhindra uppkomsten av celiaki jämfört med barn som får en glutenfri eller normal kost under de tre första levnadsåren. Hypotesen är att probiotika kan medföra hälsofrämjande effekter på tarmfloran under de första 3 levnadsåren så att den blir mindre känslig för infektioner som kan trigga igång en inflammation i tunntarmen som leder till celiaki hos barn med ärftlig förutsättning för sjukdomen.

Genom att undersöka nyfödda barn från hela Skåne för deras ärftliga risk för celiaki kommer vi kunna identifiera barn som bär på ärftliga riskgener med särskilt hög risk för celiaki. Screeningen pågår under 2018-2023 där totalt 600 barn planeras att delta i studien. Av dessa kommer 200 barn få probiotika, 200 barn en glutenfri kost och 200 barn en normal kost. Kostregistrering görs av dietist och besök hos forskningssköterska sker var 3:e månad till 3 års ålder. Undersökning för celiaki görs med blodprover och av barnläkare på SUS i Malmö.

Med hjälp av bland annat Lions forskningsfond Skåne har vi trots rådande pandemi kunnat inkludera barnen i studien, om än i något långsammare takt än förväntat. I dagsläget har studien screenat 14.000 barn vid födseln. Av dessa har 250 barn burit på de ärftliga riskgener för att kunna inkluderas i studien. Av dessa har 80 föräldrar accepterat att låta sitt barn delta i studien. Det första barnet fyller 3 år i augusti och följas upp till 7 års ålder.

Studien planeras fortgå till och med 2030.

Daniel Agardh

Barnläkare och studieansvarig för PreCiSe

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This