PRESSMEDDELANDE 

Ny insamlingsfond för medicinsk forskning inom Skåne

Lions Södra Distrikt startade under föregående år en ny insamlingsstiftelse för medicinsk forskning inom Skåne: Lions Forskningsfond Skåne.

 Forskningsfonden, som har 90-konto, har som mål att stödja klinisk forskning, d v s patientnära forskning som bedrivs på sjukhus och vårdinrättningar inom Region Skåne. Patientnära forskning avses komma patienten till nytta så snabbt som möjligt.

 Läkare som i sitt arbete möter patienten behöver forskningstid för att följa upp resultat av behandlings-metoder. Inom dagens sjukvård är det svårt att få tid och pengar till sådant arbete. Därför kan Lions Forskningsfond Skåne göra stor skillnad för dessa forskare, speciellt vid de mindre sjukhusen och vårdinrättningarna.

Regional forskningsfond

Lionklubbarna inom södra distriktet tog redan på hösten 2011 beslut om att bilda denna regionala forskningsfond. Forskningsfonden skall inte, i likhet med de stora forskningsfonderna samla pengar på hög utan insamlade medel skall användas snarast möjligt för att stödja forskningsprojekt och utvärderingar av diagnostik  och/eller behandlingsmetoder samt för att stötta kunskapsutvecklingen.

Samarbete

Lions är bra på att på olika sätt samla in pengar och förmedla dessa som bidrag till olika ändamål och projekt. Lions Forskningsfond Skåne är ett sådant projekt.

Då Lions inte själva har kunskaper eller resurser att bedöma ansökningar om forskningsmedel m m har vi etablerat samarbete med Region Skåne som utser ett Forskningsråd som bidrar med bedömningen.

 Ideellt arbete

Precis som alla Lions aktiviteter och projekt gäller den ideella ambitionen, vilket gör att omkostnaderna för förvaltning och administration kan hållas cirka 3 % av insamlade medel vilket klart understiger de stipulerade krav som Svensk Insamlingskontroll (90-konto) kräver. Insamlingsstiftelsens ledamöter och verkställare har sålunda ingen ersättning.

 Information om Lions Forskningsfond Skåne

Forskningsfonden har en Hemsida: www.lffs.se och finns även på Facebook: Lions Forskningsfond Skåne. På Hemsidan finns ytterligare information och där framgår det även hur man ger bidrag.

Karin Nord                         Jan-Åke Åkerlund

Ordförande                         Sekreterare

Obs! Denna press release kan laddas ner som pdf  under “Press” på den övre menyn 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This