Plötsligt hjärtstillestånd drabbar i snitt mer än en person i Sverige per timme. Då hjärtat står stilla transporteras inget blod till livsviktiga organ. Syrebristen som följer leder till hjärnskador av olika grad. Av de personer som behandlas på sjukhus efter sitt hjärtstillestånd kommer hälften att dö som följd av stora hjärnskador och för att man väljar att avsluta behandlingen. Men hur bra är våra riktlinjer egentligen för att identifiera patienter med svåra hjärnskador?

Hur vet vi om medvetslösa hjärtstoppspatienter kommer vakna efter plötsligt hjärtstillestånd?

Hur vet vi om medvetslösa hjärtstoppspatienter kommer vakna?

Kan vi verkligen veta om en viss patient kommer att vakna ur medvetslösheten efter ett hjärtstopp och vara sig själv igen? För att läkarna på intensivvårdsavdelningen skall kunna avgöra om en viss patient drabbats av stora hjärnskador eller inte, används europeiska riktlinjer för att bedöma sannolikt utfall hos patienterna. Det vill säga hur sannolikt det är att patienten kommer att vakna eller inte och i så fall vilka kvarstående svårigheter patienten förväntas få till följd av hjärnskada. I riktlinjerna sammanvägs resultaten av en läkarundersökning, blodprover samt olika undersökninger med bilddiagnostik eller neurofysiologiska metoder. Därefter följer ett samtal med patientens närstående där man informerar om fynden och diskuterar vidare behandlingsmöjligheter. Ibland bestämmer man sig för att avsluta behandlingen eftersom undersökningarna visat att hjärnskadorna är så allvarliga att patienten inte kommer att återhämta sig oavsett behandling.

Vid Centrum för hjärtstopp vid Lunds Universitet forskar vi blant annat på hur bra de nya europeiska riktlinjerna är. Doktorand Marion Moseby Knappe tillsammans med Docent och handledare Tobias Cronberg har fått anslag från Lions forskningsfond för ett projekt som skall utvärdera hur tillförlitliga de nya europeiska riktlinjer för prognosbedömning efter hjärtstopp är. Syftet är att utvärdera vilka olika undersökningar som bäst kan förutspå om en patient kommer att vakna eller inte.. Resultaten kommer att påverka bedömningen av medvetslösa patienter både i Sverige och Europa. Möjligen kommer projektet även att påverka kommande riktlinjer, om forskningen skulle visa att dagens riktlinjer kan förbättras.

Marion Moseby Knappe, ST-läkare, doktorand

Tobias Cronberg, Docent, överläkare

Läs mer: Mer information om forskargruppen hittar ni på Lunds Universitets hemsida: http://www.med.lu.se/english/cardiacarrest

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This