Definition av klinisk patientnära forskning

Med klinisk patientnära forskning avses forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid.

Den omfattar studier på patienter, forskningspersoner eller mänskligt material (blod, andra kroppsvätskor eller vävnad)

Forskningen ska ha en hög grad av patientnytta, d v s leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling med ökad livskvalitet och om möjligt återskapande av hälsa samt optimering av samhällets gemensamma resurser.
(Ibe Lager, Docent i internmedicin, ordförande i
Forskningsrådet, Lions Forskningsfond Skåne.)

Ibe Lager

Ordförande

Docent i internmedicin

.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This