Alla forskningsprojekten är inom den skånska kliniska patientnära forskningen som kan komma oss alla till nytta.

Lions Forskningsfond Skåne arbetar oförtrutet vidare med den så viktiga kliniska patientnära forskningen. Våra prioriterade områden är Barn o Ungdom samt Äldre.

På bilden visas 8 av forskarna samt Professor Dag Lundberg

Från vänster: Mikael Segerlanz, Eva Zetterberg, Eva Brun, Kristina Rumpunen, Dag Lundberg, Forskningsrådets ordförande, Johan Wennerberg, Marion Moseby Knappe, Sara Modig och Klas Sjöberg

Beata Borgström Bolmsjö en av nio mottagare av forskningsanslag men kunde tyvärr inte vara med på gruppfotot.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This