Tre av mottagarna av 2021 års anslag till den medicinska forskningen

.

Daniel Agardh

Daniel Agardh

Thomas Kander

Ulf Jakobsson

Vi är glada och stolta att kunna informera om att nedanstående forskningsprojekt har tilldelats årets anslag 2021:

Sökande

 Forskningsprojekt

 Anslag

Maria Elfving

Hypofysära microadenom hos barn. När behövs uppföljande MR-undersökning?    100 000

Daniel Agardh

 Prevention celiaki i Skåne.  100 000

Annelie Carlsson

Är gluten en trigger för Typ 1 diabetes? 100 000

Lars Hagander

Kirurgi vid extrem prematuritet (för tidig födsel). 100 000

Tom J de Koning

Låg-proteindiet vid fenylketonuri. Skapande av en svensk ”guideline”.  50 000

Elisabet Englund

Blodkärlsförändringar i hjärnan (sk hallon) är tecken på dålig blodförsörjning. Hur förhindra deras uppkomst?  100 000

C-F Friman Rönnow

 Blodprovsbaserat screeningtest för tjock- och ändtarmscancer, Epipol. 100 000

Sara Regnér

ACUTE – äldre studien. Akutkirurgisk vård – kartläggning, riskbedömning och utfall för patienter äldre än 70 år 100 000

Lisa Mellhammar

Återinläggning och sena dödsfall bland sepsis överlevare, vilka drabbas och hur kan det undvikas? 100 000

Thomas Kander

Metoder och nya kunskaper som kan reducera risken för komplikationer vid användning av central venkateter. 100 000

Ulf Jakobsson

Screening för förmaksflimmer i primärvården. 50 000
TOTALSUMMA 1 000 000

Hjälp oss att fortsätta stödja angelägen forskning! Även små bidrag blir tillsammans en resurs för forskningen!

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This