Lions-sponsrade framsteg:
Med stöd från Lions har jag tillsammans med kollegor kunnat visa att tarmfloran är förändrad vid den allvarliga sjukdomen systemisk skleros. Vi kunde även se att förändringar i tarmfloran samvarierade med specifika sjukdommanifestationer i lunga och hud. Dessa fynd stöder hypotesen att förändringar i mag- tarmkanalens immunologi kan ha konsekvenser även i för organ som är belägna avlägset från tarmen.

Kristofer Andréasson  Medicine doktor, specialistläkare reumatologi

Medicine doktor Kristofer Andréasson

Forskningsområde
Reumatologiska sjukdomar utmärks av att kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen. Mest typiskt är kanske den inflammation som förstör fingerlederna vid ledgångsreumatism, men andra organ kan drabbas vid andra reumatologiska tillstånd.

Kroppen härbärgerar kilovis med mikrober i tarmen. Dessa bakterier står i ständig relation med de immunceller som cirkulerar i tarmslemhinnan. Förekomst av förändrad tarmflora har associerats med både nydebuterad och etablerad reumatisk sjukdom. Fynden har inspirerat till hypotesen att både initiering och progress av reumatologisk sjukdom sker under inflytande av immunologiska processer i tarmen.

Denna hypotes har delvis bekräftats i upprepade experimentella studier hos möss, råtta och gris. Specifika dieter och eller specifika förändringar i tarmens flora har visat sig orsaka tillstånd som på många sätt påminner mycket om ledgångsreumatism hos dessa djur.

Vid den ovanliga men allvarliga sjukdomen systemisk skleros är tarmbesvär vanligt. Patienter kan drabbas av bland annat upprepade blödningar, malnutrition och anal inkontinens. Orsakerna till dessa besvär är ännu okända.

Syftet med min forskning är studera de mekanismer varmed gastrointestinalkanalen interagerar med kroppens immunförsvar. Jag vill förstå om och hur

  • Tarmens bakterier påverkar förloppet vid reumatisk sjukdom
  • Kostinterventioner eller så kallad prebiotika kan påverka reumatisk sjukdom

Lions-sponsrade framsteg:
Med stöd från Lions har jag tillsammans med kollegor kunnat visa att tarmfloran är förändrad vid den allvarliga sjukdomen systemisk skleros. Vi kunde även se att förändringar i tarmfloran samvarierade med specifika sjukdommanifestationer i lunga och hud. Dessa fynd stöder hypotesen att förändringar i mag- tarmkanalens immunologi kan ha konsekvenser även i för organ som är belägna avlägset från tarmen.

Med stöd från Lions pågår en studie hos patienter med ledgångsreumatism. Vi undersöker hur tarmflora förändras av immunhämmande läkemedel. Vi har hittils kunnat inkludera 40 patienter.

Tack:
De aktuella studierna är integrerade i min kliniska vardag och patienternas omhändertagande på vår klinik. Stödet från Lions har gjort detta möjligt för mig.

Utöver Lions vill jag lyfta fram den insats patienter gjort för forskningen som delaktiga i studie. En nödvändighet för fortsatta studier är även att friska kontrollpersoner vill ställa upp, ibland flera gånger. Också här vill jag säga: Tack.

Kristofer Andréasson

Medicine doktor, specialistläkare reumatologi

kristofer.andreasson@med.lu.se

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This