Nyhetsbrev, maj 2014

FORSKNINGSRÅD

Till ordförande i Stiftelsens Forskningsråd har styrelsen utsett:

Professor emeritus Dag Lundberg

 

Dag Lundberg

Dag Lundberg

Dag Lundberg har varit professor i anestesi (narkos) och intensivvård vid Lunds Universitet 1981-2005. Chefläkare vid Universitetssjukhuset i Lund 1992-2000.

Är ordförande för Region Skånes regionala forskningsstöd. Dag Lundberg är fortfarande mycket aktiv och kunnig samt har ett stort kontaktnät. Med hjälp av Dag Lundberg har vi fått ytterligare två mycket kompetenta forskare att ingå i Forskningsrådet:

 

Ola Ohlsson

Ola Ohlsson

Professor Ola Ohlsson (invärtesmedicin)

 

 

 

 

 

Bengt Jeppsson

Bengt Jeppsson

Professor Bengt Jeppsson (kirurgi)

 

 

 

 

 

Forskningsfondens styrelse har beslutat utse de tre ovan nämnda att utgöra Forskningsråd inom ”Lions Forskningsfond Skåne”.

Läs mer om forskningsrådet>>

Klinisk patientnära forskning

Vi har också bett Dag Lundberg om hans egen definition av ”klinisk patientnära forskning”:

”Med klinisk patientnära forskning menas sådan forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid. Den omfattar studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material (blod, andra kroppsvätskor eller vävnad). Forskningen ska ha en hög grad av patientnytta, d v s leda till förbättrad diagno-stik, framgångsrik behandling med ökad livskvalitet och om möjligt återskapande av hälsa samt optimering av samhällets gemensamma resurser”.

Utdelning av forskningsanslag

Styrelsen planerar att ha utdelning av forskningsanslag under tidig höst 2014.

Verksamhetsåret 2013-2014 är ännu inte slut och vi ser fram emot att det kommer in mera pengar till fonden så att höstens utdelning ökar i betydelse.

 

Bästa hälsningar

Styrelsen

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This