Föräldraförberedelse i mödrahälsovården med fokus på första tiden efter förlossningen

Att föräldrar känner sig mer förbereda inför sitt föräldraskap kan ge en bättre start för hela familjen och öka barnets möjligheter till god hälsa och utveckling, vilket i sin tur även kan ge positiva hälsoekonomiska effekter för samhället. Tidigare forskning visar att nyblivna föräldrar önskar att de hade varit bättre förberedda för tiden som kommer efter förlossningen. Trots det saknas evidensbaserade riktlinjer för föräldraförberedelse i mödrahälsovården i Sverige.

Läs mer under fliken Resultat från projekt.

 

Petra Pålsson | Barnmorska, med. dr

Barnmorskans forskningsområde – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 

Institutionen för hälsovetenskaper | Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This