Nu har Forskningsrådet inom Lions Forskningsfond Skåne åter gjort ett gediget jobb och föreslagit ett antal forskningsprojekt bland de 49 (!) ansökningarna som kom in.

Vid ett möte med forskningsråd och styrelse den 29 mars 2017 utsågs mottagarna av årets forskningsanslag.

Vid Lions Distriktsmöte i Helsingborg, den 22 april 2017, kommer
9 olika forskningsprojekt att få dela på SEK 1.000.000.
Alla projekten inom den skånska kliniska patientnära forskningen som kan komma oss alla till nytta.

Lions Forskningsfond Skåne arbetar oförtrutet vidare med den så viktiga kliniska patientnära forskningen. Våra prioriterade områden är Barn o Ungdom samt Äldre.

 

 Barn            Ungdom           Äldre

 

Ge Barn o Ungdom en bra framtid och Äldre ett värdigt åldrande!

STÖD LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE
GENOM ETT BIDRAG TILL
BANKGIRO 900 – 28 66 eller
SWISH 900 28 66

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This