ACUTE äldre, populärvetenskaplig sammanfattning

Med stöd av bla Lions Forskningsfond Skåne

 Äldre personer som vårdas för akuta kirurgiska sjukdomar har ökad risk för komplikationer och död både jämfört med yngre patienter men även jämfört med äldre personer som genomgår planerad kirurgisk vård. Detta kan bero på att de metoder som används för att bedöma risker och för att ge förberedande behandling fungerar sämre för äldre personer och vid akut kirurgi. I ACUTE äldre-studien undersöks äldre patienter som vårdats för akuta kirurgiska sjukdomar på Skånes Universitetssjukhus mellan år 2009 och år 2019. Med data från journalsystemen kommer vi dels att beskriva patientgruppen och dels undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för hur det går för patienterna. Med studien avser vi identifiera vilka behandlingsmetoder som är bäst för olika grupper av patienter och vilka riskfaktorer som har störst betydelse hur det går för patienterna. Det övergripande syftet är att studiens resultat ska bidra till bättre akutkirurgiskvård och behandling av äldre patienter i framtiden.

 

Sara Regner

Specialistläkare Kirurgi

SUS Malmö

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This