ToppMeny

 • Slider 2

  Äldre

 • Slider 4

  Barn

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Insamlingsstiftelsen Lions Fond för medicinsk forskning inom Skåne

Stöder regional medicinsk forskning inom Region Skåne

 • Står under kontroll av:
 • Godkänd revisor
 • Svensk insamlingskontroll
 • Länsstyrelsen i Skåne Län

Utfärdar:

 • Minnesbrev till minne av avlidna
 • Gratulationsbrev vid uppvaktningar

Bankgiro: 900-2866

Lions Forskningsfond Skåne

… gör skillnad!

Våra administrativa kostnader kommer efter första årens uppstartkostnader inte att överstiga 2 – 3 % av insamlade medel.

Medicinsk forskningsfond i Skåne

Mer pengar och resurser behövs idag i Sverige till medicinsk forskning! Detta är även politikerna överens med forskarna om!

Dessa nya medel måste tillföras på ett sådant sätt att de gagnar den patientnära kliniska forskningen dvs. forskningen av folksjukdomar, vilket innebär att de kliniker där denna förutsätts äga rum måste organiseras så att det gynnar forskning med patienter.

Sjukvårdande verksamheter har nära nog helt tagit över den tid som aktiva kliniska forskare har till förfogande. Trycket från administration och vård ökar generellt även utanför Sverige, men situationen här är kanske värre än på de flesta andra håll.

Det finns idag viktig forskning som är teoretisk laboratorieforskning dvs. en excellent forskning i världsklass men som inte får konkurrera med den patientnära kliniska forskningen där epidemiologiska studier av patienters sjukdomsbilder redovisas i detalj. Laboratorieorienterad forskning kan inte sägas vara nära patienten, även om den har klinisk anknytning,

Idag satsas forskningsmedel i stor utsträckning på den teoretiska grundforskningen (laboratorieforskning) Begreppet klinisk forskning upplevs diffus och att ta fram epidemiologiska studier är kostnads-krävande.

Inte desto mindre måste sådana studier finansieras, eftersom de på många sätt utgör grunden för forskningen kring en viss sjukdom.

 

Klinisk, patientnära forskning avses komma till fortast möjliga patientnytta, vilket gör vården tryggare och bidrar till högre kvalitet.

Ditt bidrag kan komma Dig till nytta!

– Lions Forskningsfond Skåne –

Translate »