Infektion – bättre diagnostik och behandling av en allvarlig komplikation efter höftfraktur.

Kan vi bli bättre på att säkerställa en bakterieinfektion i samband med en höftfraktur med hjälp av modernare blodprov?

 Många uppnår idag en hög ålder. En del, men inte alla, går in i ett skede av ”åldersskörhet” och löper ökad risk att drabbas av hälsoproblem av olika slag. Inom ortopedin gäller det i första hand fall och därav följande frakturer, som med följdtillstånd som infektioner, blodpropp och förvirringstillstånd blir en allvarlig skada med hög risk att avlida under efterföljande månader. När man har en fraktur och genomgår operativ behandling reagerar kroppen med tecken som liknar dem som uppstår i samband med en operation. Det är svårt för läkarna att skilja en reaktion ”bara” orsakad av frakturen från en uppseglande infektion. Vi får inte heller idag ge antibiotika för säkerhets skull, eftersom det ökar förekomsten av resistenta bakterier, utan varje behandling måste vara välgrundad. Syftet med studien är att testa om ett nytt blodprov, kalprotektin, kan ge säkrare tecken på att en infektion är på gång. Då kan man ge antibiotika tidigare, förhoppningsvis minska infektionens allvarlighetsgrad och korta tiden på sjukhus. Blodprovet ska tas samtidigt som andra prover tas, och studien medför alltså inte någon ökad belastning eller lidande.

 Medarbetare:

Cecilia Rogmark – principal investigator. Överläkare, docent, VO Ortopedi, SUS

Helmi-Sisko Pyrhönen – doktorand. Underläkare VO Ortopedi, SUS

Linnea Malmgren – bihandledare / expertis geriatrik (spec. njursjukdom). ST-läkare, med dr, VO neurologi rehabiliteringsmedicin minnessjukdomar geriatrik, SUS

Johan Tham – expertis infektionssjukdomar. Överläkare, docent, VO infektionssjukdomar, SUS

Cecilia Rogmark

Överläkare, docent
VO Ortopedi, SUS

Helmi Pyrhönen

Underläkare
VO Ortopedi, SUS

Translate »

Pin It on Pinterest