Utvärdering av inkomna ansökningar

Tack för alla ansökningar. Nu har ansöknings-tiden inför årets utdelning gått ut.
Vi arbetar för högtryck med utvärdiringar av alla intressanta ansökningar. Fonden räknar med att även i år dela ut 1 000 000 kr till patientnära klinisk forskning.
Datum för stipendieutdelningen kommer att publiceras i april.
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This