Oskar Hansson, forskare och stipendiat vid Lions Forskningsfond Skåne 2013.

Arbetar som överläkare vid Skånes universitetssjukhus vid enheten för klinisk minnesforskning. Oskar har en stor passion för litteratur och läser mycket. På fritiden blir det skogspromenader och umgänge med familj och vänner. Arbetsdagen består av möte med inbokade patienter, forskarmöten, handledning av doktorander, samt egen forskning. Arbetsdagen fortsätter ofta långt in på kvällen.

I sin forskning har Oskar Hansson kartlagt sambandet mellan Alzheimers sjukdom och markörer i ryggmärgsvätskan. När nivån av dessa markörer är låg ökar risken att få Alzheimers sjukdom med stigande ålder.

Translate »

Pin It on Pinterest