Mikroadenom i hypofysen hos barn – behövs uppföljande MR-undersökningar?

Bakgrund: Med dagens förbättrade MR-teknik upptäcks allt oftare små förändringar som mikroadenom och cystor i hypofysen. Det råder osäkerhet kring om dessa förändringar har någon betydelse för barnet, om de ökar i storlek, och om någon uppföljning behövs. Eftersom det finns få studier görs ofta flera uppföljande undersökningar, vilket skapar oro för barnet och familjen.

Målsättning: Vi undersöker om små förändringar i hypofysen, upptäckta vid MR-undersökning, hos barn verkligen riskerar att öka i storlek med tiden. Samtidigt gör vi en utvärdering av hur säker bedömningen är avseende storleksangivelse av förändringarna.

Arbetsplan: Barn yngre än 18 år vid första MR-undersökning av hjärnan/hypofysen vid Skånes universitetssjukhus i Lund under åren 2007 – 2017 identifierades via diagnosregister på Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum. De med små godartade förändringar <10 mm ingår i studien. Den första och alla uppföljande MR-undersökningar har avidentifierats och eftergranskas av två röntgenläkare och vi gör även en journalgenomgång för att samla in data kring bl.a. symptom, läkemedel och hormonnivåer.

Betydelse: I preliminära resultat ses ingen påtaglig storleksändring över tid om det inte finns tecken till hormonpåverkan. Vi tror att vår studie kan vara ett stöd för att göra färre uppföljande MR-undersökningar vid dessa små förändringar i hypofysen. Det kan ha stor betydelse för både barnen och familjerna med minskad oro och även innebära lägre kostnader och mindre resurskrävande uppföljningsrutiner.

I projektgruppen:

Maria Elfving, docent  och överläkare, VO Barnmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund.

Camilla Borghammar, doktorand och specialistläkare, VO Barnmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund.

Margareta A Nilsson, med dr och överläkare, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund.

Translate »

Pin It on Pinterest