Behandling av karpaltunnelsyndrom

Handkirurgisektionen vid VO ortopedi, Skånes sjukhus nordost, har sedan många år bedrivit klinisk patientnära forskning om nervinklämning i handleden (karpaltunnelsyndrom). Forskningen har lett till flertal publikationer i ledande medicinska tidskrifter. Karpaltunnelsyndrom drabbar 4% av den vuxna befolkningen och är vanligare bland kvinnor. Det orsakar känselstörning, värk samt svaghet i händerna och därmed svårighet att utföra arbete och dagliga aktiviteter. De flesta som söker vård för karpaltunnelsyndrom behandlas idag med en stel handledsskena som de använder på natten under några veckor. Det saknas bra evidens om nyttan av denna behandling som är kostsam för vården och kan vara obekvämt för patienterna. Vårt pågående forskningsprojekt, en randomiserad klinisk prövning, syftar till att utvärdera nyttan med denna behandling för patienten med karpaltunnelsyndrom samt effektens varaktighet och optimala behandlingstid. Studien genomförs i samarbete med primärvården i nordöstra Skåne med målet att ha 116 studiedeltagare och vi hoppas att kunna presentera resultaten om två år. Eftersom denna behandling är den vanligaste över hela världen för patienter med karpaltunnelsyndrom förväntar vi att våra resultat kommer att ha stor betydelse för vården av denna stora patientgrupp inte bara i Sverige utan även internationellt.

Isam Atroshi

Hässleholms sjukhus

.

Translate »

Pin It on Pinterest