Ett forskningsanslag 2013 blev 2,5 mkr 2017.

När Lions Forskningsfond Skåne 2013 delade ut sitt allra första forskningsanslag stod Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, som mottagare av 40.000 kr. Detta blev starten på ytterligare forskning för Oskar som nu tilldelats ”Alzheimerfondens stora forskningspris 2017” på 2,5 mkr.

Oskar Hansson mottar forskningsanslag av Bodil Persson, kassör i Lions 

Under de senaste åren har Oskar Hansson lett en internationell studie där 700 patienter deltagit. Man har bland annat testat ny hjärnavbildande teknik – PET-kameraundersökning. Med denna undersökning kan man mäta proteinet TAU som inlagras i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Detta är en mycket säkrare metod för diagnostik än den som används idag och Oskar Hansson tror att metoden kommer att kunna användas inom 2-3 år.

Tau PET visar på omfattande mängder av sjukligt tau protein i tinning- och hjäss-loberna hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Om du vill veta mer om Oskar kan du länka till inslag på SVT och SVD. 

1) SVT (Rapport, Aktuellt, och Lokala nyheter):
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/lundaforskare-bakom-ny-metod-att-upptacka-alzheimer

2) Svenska Dagbladet:
https://www.svd.se/ny-metod-ger-sakrare-diagnos-om-alzheimers-sjukdom

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This