LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE har fått en stor donation på hela 500.000:-.

Pressrelease 2019-03-20

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE har fått en stor donation på hela 500.000:-.

Det är ett dödsbo som via en efterlevande har donerat summan med
en önskan om att medlen skall användas till forskning gällande
kronisk nervsmärta och/eller psykisk ohälsa.
LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE är oerhört tacksamma för denna generösa donation
som kommer att tas med vid utdelningarna 2020. Detta eftersom ansökningstiden för utdelning av forskningsanslag 2019 har gått ut.

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNES huvudsakliga ändamål är:
– att genom bidrag från Skånes Lionklubbar, från allmänheten och från
  företag i form av gåvor, donationer och testamenten insamla medel
  till medicinsk forskning inom Skåne.
– att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning
  inom Skånes sjukhus och vårdinrättningar med speciell fokus på
  Barn/Ungdom och Äldre.

Allt arbete inom LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE sker ideellt vilket innebär
att omkostnaderna ligger på väldigt låga 2,5%. Av varje skänkt 1.000-lapp kommer minst 975:- fram till olika forskare i Skåne.

Gör skillnad! Donera till Lions Forskningsfond Skåne och bidra till patientnära forskning.

Fondens ändamål och syfte

  • att genom bidrag från Lionklubbar och donationer från företag och allmänheten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne.
  • att företrädesvis stödja “patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas till nytta för patienten
  • att ge forskningsanslag till områden som en medicinsk expertgrupp inom Region Skåne och Stiftelsens styrelse bedömer angelägna

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This