Stipendiat Lions Forskningsfond Skåne den 21 sep 2013

Forskare Marcus Larsson, barnläkare på neonetalavdelning (förtidigt födda barn) vid Lunds Universitetssjukhus. Arbetar med den specialiserade vården på kliniken som varvas med forskning. På fritiden ägnar Marcus gärna åt musik och vindsurfing men medger att det numera som trebarns förälder är svårt att få tiden att räcka till.
Att få Lions Forskningsfond-Skånes stipendium gav projektet en boost och erkännande som har hjälp projektet framåt. Personligen var utnämningen en mycket trevlig händelse och en fin uppmuntran.Forskar på en ny optisk metod ”GAS-MAS” vilken kan bestämma halten av fri gas i vävnad t.ex. som ett mått på det nyfödda barnets lungfunktion. Metoden utvärderas på förtidigt födda barn i ett samarbete mellan institutionerna för atomfysik och neonatologi vid Lunds Universitet.

Translate »

Pin It on Pinterest