Hem

Insamlingsstiftelsen Lions Fond för medicinsk forskning inom Skåne

[hr]

[twocol_one]

Stöder regional medicinsk forskning inom Region Skåne

  • Står under kontroll av:
  • Auktoriserad revisor
  • Svensk insamlingskontroll
  • Länsstyrelsen i Skåne Län

Utfärdar:

  • Minnesbrev till minne av avlidna
  • Gratulationsbrev vid uppvaktningar

Bankgiro: 900-2866

Lions Forskningsfond Skåne

… gör skillnad!

Våra administrativa kostnader kommer efter första årens uppstartkostnader inte att överstiga 2 – 3 % av insamlade medel.

[/twocol_one][twocol_one_last]

Medicinsk forskningsfond i Skåne

Ändamål

Mer pengar och resurser behövs idag i Sverige till medicinsk forskning! Detta är även politikerna överens med forskarna om!

Dessa nya medel måste tillföras på ett sådant sätt att de gagnar den patientnära kliniska forskningen bl a forskning inom området folksjukdomar.

Sjukvårdande verksamheter har i stor utsträckning tagit över den tid som aktiva kliniska forskare har till förfogande. Trycket från administrativa uppgifter och vård ökar generellt även utanför Sverige, men situationen här är kanske värre än på de flesta andra håll.

Det finns idag i Sverige en avancerad och välfinansierad s k preklinisk eller teoretisk grundforskning av världsklass. Det finns dock en uppenbar risk att denna forskning tillåts konkurrera resursmässigt med den patientnära kliniska forskningen, inklusive epidemiologiska studier. Eftersom en god patientnära forskning kan leda till snabbare förbättringar av patienters hälsa och överlevnad än teoretisk grundforskning, är all form av resursförstärkning av den patientnära kliniska forskningen ytterligt angelägen

Klinisk, patientnära forskning avses komma till fortast möjliga patientnytta, vilket gör vården tryggare och bidrar till högre kvalitet.
[/twocol_one_last]

[hr]

Ditt bidrag kan komma Dig till nytta!

– Lions Forskningsfond Skåne –

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This