Ny ordförande i forskningsrådet för Lions Forskningsfond Skåne

Ny ordförande i forskningsrådet för Lions Forskningsfond Skåne

Definition av klinisk patientnära forskning Med klinisk patientnära forskning avses forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid. Den omfattar studier på patienter, forskningspersoner eller mänskligt material (blod, andra kroppsvätskor eller...
Translate »

Pin It on Pinterest