Forskningsanslag för år 2016

Forskningsanslag för år 2016

Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2016. Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner...
Forskningsanslag & stipendium

Forskningsanslag & stipendium

Styrelsen för Lions Forskningsfond Skåne har beslutat att utdela följande forskningsanslag, till Ola Forslund 100 000kr Projektbeskrivning: Molecular studies of human papillomavirus (HPV) in juvenile laryngeal popillomatosis (Genetiska studier av humant papillomavirus...
Forskaren, överläkaren i neurologi

Forskaren, överläkaren i neurologi

Forskaren, överläkaren i neurologi, Oscar Hansson. Såhär säger Oscar Hansson om sin forskning: Demenssjukdomar, och i synnerhet Alzheimers sjukdom, är breda folksjukdomar som redan kostar samhället enorma resurser i lidande och pengar. I takt med att vi lever längre...
Forskaren inom barnmedicin

Forskaren inom barnmedicin

Forskaren inom barnmedicin (speciellt neonatologi), med dr, Marcus Larsson. Såhär säger Marcus Larsson om sin forskning: Mitt forskningsområde är den omogna lungan hos prematurfödda barn, framförallt rollen av ett skyddande ytskikt, så kallad surfaktant, vilket krävs...
Translate »

Pin It on Pinterest