Palliativ vård

Palliativ vård

Det finns undersökningar som tyder på att patienter med en icke botbar cancersjukdom har stor nytta av en tidig kontakt med en palliativ enhet och inte enbart först i livets slutskede. Med palliativ vård menas en helhetsvård och symtomlindring hos en patient med en...
Behandling av patienter med leukemier

Behandling av patienter med leukemier

Patienter med leukemier behandlas enligt specifika protokoll med olika behandlingsmöjligheter inkluderande kemoterapi, andra läkemedel och stamcellstransplantation. Behandlingarna är olika avseende den beräknade risken för hur aggressiv sjukdomen kommer att vara...
Införande av CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) baserat arbetssätt i primärvården för att öka livskvaliteten samt minska sjukvårdsbehovet hos multisjuka äldre

Införande av CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) baserat arbetssätt i primärvården för att öka livskvaliteten samt minska sjukvårdsbehovet hos multisjuka äldre

Vård som ges enligt strukturerat omhändertagande av äldre (på engelska CGA, Comprehensive Geriatric Assessment) har många fördelar för den äldre patienten och studier utgående från sjukhus har visat goda resultat gällande livskvalitet och sjukvårdsbehov, men detta har...
Translate »

Pin It on Pinterest