Införande av CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) baserat arbetssätt i primärvården för att öka livskvaliteten samt minska sjukvårdsbehovet hos multisjuka äldre

Införande av CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) baserat arbetssätt i primärvården för att öka livskvaliteten samt minska sjukvårdsbehovet hos multisjuka äldre

Vård som ges enligt strukturerat omhändertagande av äldre (på engelska CGA, Comprehensive Geriatric Assessment) har många fördelar för den äldre patienten och studier utgående från sjukhus har visat goda resultat gällande livskvalitet och sjukvårdsbehov, men detta har...
SWISH

SWISH

Lions forskningsfond Skåne inför Swish-betalning och gör det lättare för dig att donera till fonden. Donera nu! Ni kan även betala med Swish när du beställer minneskort och gratulationskort.  ...
Translate »

Pin It on Pinterest